Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Najważniejsze wiadomości

Strony Najważniejsze wiadomości:

Aleksandra Maliszewska
Od lewej Zofia Ulz Barbara Walenciuk i Anna Polit
Uczestnicy konferencji "Cyfrowo Wykluczeni".
2 znaki parafgrafu na tle zarysów kontynentów
Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadząca warsztaty zorganizaowane przez polską delegację na spotkaniu PIC/S w Paryżu.

Wojewódzkie inspektoraty

Kontakt

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 ul.Senatorska 12,
00-082 Warszawa

 tel. centrali: 22 635 99 66
faks: 22 831 02 44

 e-mail: napisz do nas: gif@gif.gov.pl

Epuap