formularze

Formularz powiadomienia o wywozie lub zbyciu poza terytorium RP (formularz II)

Uwaga! Należy zgłaszać zamiar wywozu lub zbycia wyłącznie dla produktów z obwieszczenia, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Krok 1/4

Dane zgłaszającego:

Dane hurtowni
(dostępny w rejestrze hurtowni pod adresem www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl)

Metadane

Data publikacji : 12.07.2015
Data modyfikacji : 21.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Iskra
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Iskra
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet