formularze

Formularz zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP (formularz I)

Uwaga! Należy zgłaszać zamiar wywozu lub zbycia wyłącznie dla produktów z obwieszczenia, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Krok 1/4

Dane zgłaszającego:

Dane hurtowni
(dostępny w rejestrze hurtowni pod adresem www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl)

Metadane

Data publikacji : 12.07.2015
Data modyfikacji : 12.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Iskra
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Iskra
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Iskra