Archiwum

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o zużytych i zbędnych składnikach majątkowych

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że 4 zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, decyzją Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, zostały przekazane w dniu 04.02.2019 r. na Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.


Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że decyzją Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z dnia 31.07.2018r., 2 zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, wymienione w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składników mienia opublikowanego z 09.07.2018r., znak: BO.233.2.2018.JK.5, zostały przekazane w dniu 02.08.2018r. na rzecz Komendy Stołecznej Policji.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek