Ogłoszenia o zużytych i zbędnych składnikach majątkowych

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuję, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do zagospodarowania zgodnie z § 8 ww. Rozporządzenia. Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przejęciem składników mienia oraz podmioty wskazane w §39 ust. 1 Rozporządzenia zainteresowane darowizną proszone są o przesyłanie wniosków na zasadach określonych w § 38 ust. 3 i 4 ww. Rozporządzenia w terminie do 06.09.2019 r. na adres Urzędu:


Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa


Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o przedmiotowych składnikach majątku:
slawomir.wieczorek@gif.gov.pl, jolanta.kuchta@gif.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 09.08.2019
Data modyfikacji : 09.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Wieczorek
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek