Rejestry - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Rejestry

Rejestry

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna prowadzi:

Główny Inspektor Farmaceutyczny:

 1. Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych (art. 109 pkt 11),
 2. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych (art. 51c ust. 1 i 2),
 3. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi (art. 73a ust. 3 i 4),
 4. Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (art. 109 pkt 11) i Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznych(art. 83 ust. 1 i 2).

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

 1. Rejestr aptek ogólnodostępnych (art. 109 pkt 10),
 2. Rejestr aptek szpitalnych (art. 109 pkt 10),
 3. Rejestr punktów aptecznych (art. 109 pkt 10),
 4. Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (art. 107 ust 1),
 5. Rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych (art. 107 ust. 1),
 6. Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych (art. 107 ust. 1).
 7. Rejestr aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych.

Zasady udostępniania informacji określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 202r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) Główny Inspektorat Farmaceutyczny prowadzi rejestr wpływających spraw i rejestr skarg i wniosków.

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2007
Data modyfikacji : 14.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek