Rodzaje spraw - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Rodzaje spraw

Wytwarzanie i import produktów leczniczych

Obrót hurtowy produktami leczniczymi

Obrót substancjami kontrolowanymi

Dostęp do informacji publicznej

Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych