Stanowisko w sprawie publikacji w "Gazecie Finansowej" - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie publikacji w "Gazecie Finansowej"

Uprzejmie informuję, że w związku z publikacjami Łukasza Pawelskiego, redaktora „Gazety Finansowej”, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego podejmie adekwatne kroki prawne - zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej.

Należy zauważyć, iż w ww. artykułach, wyrwanych z kontekstu fragmentach nagrań, a także ich stenograficznych zapisach niezgodnych z pełną zawartością taśm, znalazło się szereg nadinterpretacji i krzywdzących sugestii, które przedstawiają działania inspekcji farmaceutycznej w nieprawdziwym świetle oraz mogą podważać zaufanie do organu Państwa. Kluczowym elementem w sprawie jest
w szczególności niezgodne ze stanem faktycznym przypisywanie rzekomego milczącego uczestnictwa p. o. GIF w każdej rozmowie, w której osoby trzecie wyrażają kontrowersyjne opinie. Mamy nadzieję, że prowadzone przez niezawisły sąd postępowanie w sposób całościowy i kompleksowy wyjaśni okoliczności sprawy oraz motywy postępowania autorów.

Rzecznik prasowy GIF

Paweł Trzciński