Aktualności

Materiały informacyjne - nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

W dniach 23 i 24 kwietnia 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził konferencję informacyjną przeznaczoną dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w zakresie najnowszych zmian wprowadzonych do ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 • Od lewej Zofia Ulz Barbara Walenciuk i Anna Polit
  Od lewej Zofia Ulz Barbara Walenciuk i Anna Polit

W związku z implementacją zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r., zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE, w zakresie zapobiegania wprowadzeniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, nowelizacja ma kluczowe znaczenie dla większości przedsiębiorców działających na polskim rynku.

Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne:

Pierwszy dzień poświęcony był zmianom dotyczącym zagadnień związanych z wytwarzaniem i importem produktów leczniczych a także wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji aktywnych.

Drugi dzień dedykowany był przedsiębiorcom zajmującym się obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie środowiska farmaceutycznego jakie wzbudziła organizacja konferencji, prezentujemy niżej materiały audiowizualne ze spotkania.

Dzień I

 1. Nowelizacja prawa farmaceutycznego - implementacja Dyrektywy 62/2011/UE - Wstęp - Zofia Ulz
 2. Zmiany dotyczące wytwarzania lub importu produktów leczniczych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne - Anna Ryszczuk
 3. Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne w zakresie udzielania i zmiany zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych - Marcin Rynkiewicz
 4. Nowe obowiązki wytwórcy lub importera produktów leczniczych dotyczące substancji czynnych oraz substancji pomocniczych - Małgorzata Piasecka
 5. Nowe obowiązki wytwórcy lub importera produktów leczniczych dotyczące substancji czynnych oraz substancji pomocniczych - Anna Ryszczuk
 6. Zmiany dotyczące wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne - Anna Ryszczuk
 7. Wpis do Krajowego rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów Substancji czynnych - Edyta Sapierzyńska
 8. Nadzór Głównego Inspektora Farmaceutycznego nad wytwarzaniem, importem oraz dystrybucją substancji czynnych - Leszek Maliszewski
 9. Nowelizacja prawa farmaceutycznego - Podsumowanie - 23-04-2015

Dzień II

 1. Nowelizacja prawa farmaceutycznego - Wstęp 24.04.2015
 2. Najważniejsze zmiany prawne dotyczące obrotu hurtowego - Barbara Walenciuk
 3. Pośrednik - nowy podmiot w obrocie hurtowym - Maria Samolińska-Hojda
 4. Inspekcja obrotu hurtowego - Anna Polit
 5. Dobra Praktyka Dystrybucyjna - Barbara Walenciuk
 6. Podsumowanie konferencji, 24 04 2015 - Zofia Ulz