Aktualności

ANSM – Francuska Agencja Leków ostrzega o sfałszowanych certyfikatach GMP

Francuska Agencja Leków FR/ANSM opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o sfałszowaniu kilku certyfikatów GMP wydanych przez ANSM dla wytwórców substancji czynnych. Sfałszowane certyfikaty były wykorzystywane do importu i eksportu substancji czynnych.

Jednocześnie, ANSM przypomina zainteresowanym stronom, że weryfikacji autentyczności certyfikatów GMP można dokonać bezpośrednio w Europejskiej Bazie Danych EudraGMDP.

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Falsification-de-certificats-de-Bonnes-Pratiques-de-Fabrication-BPF-Falsification-of-Good-Manufacturing-Practice-Certificates-GMP