Aktualności

Cypryjska Agencja Leków ostrzega o sfałszowanych certyfikatach GMP

Cypryjska Agencja Leków poinformowała o sfałszowaniu certyfikatów GMP wydanych rzekomo przez nią dla wytwórcy produktu leczniczego HAINAN WEIKANG PHARMACEUTICAL (QIANSHAN) Co. LTD, u którego nigdy nie została przeprowadzona inspekcja GMP przez cypryjski organ kompetentny.

Jednocześnie przypomina się zainteresowanym stronom, że weryfikacji autentyczności certyfikatów GMP można dokonać bezpośrednio w Europejskiej Bazie Danych EudraGMDP.