Aktualności

Konferencja informacyjna „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych”

W dniach 17-18 listopada 2016 roku, w hotelu Gromada w Warszawie odbyła się konferencja informacyjna Głównego Inspektora Farmaceutycznego pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia - „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych”

Spotkanie zgromadziło blisko 500 uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa, których działalność podlega nadzorowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Informacje prezentowane pierwszego dnia konferencji  skierowane były do wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz substancji czynnych a także dla dystrybutorów substancji czynnych. Drugiego dnia swoje wątpliwości rozwiać mogli uczestnicy reprezentujący podmioty zajmujących się dystrybucją produktów leczniczych. Poza zapoznaniem się z prezentacjami uczestnicy konferencji mieli możliwość usystematyzowania wiedzy biorąc aktywny udział w krótkich panelach dyskusyjnych. 

Wzorem poprzedniej edycji konferencji - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i ale też osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniu, w przeciągu dwóch tygodni na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zamieszczone zostaną materiały konferencyjne w formie nagrań multimedialnych przedstawionych prezentacji. Dodatkowo zamieścimy odpowiedzi na pytania, które przesyłaliście nam Państwo w ostatnich dniach przed konferencją, a których nie udało się uwzględnić w jej programie.

  • Konferencja informacyjna „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych”
    Konferencja informacyjna „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych”