Postanowienia noworoczne - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Aktualności

Postanowienia noworoczne

Rok 2017 to rok wyzwań dla państwowej inspekcji farmaceutycznej. Będziemy doradzali i uważnie obserwowali zmiany w prawie farmaceutycznym, które mają być przełomowe dla naszego funkcjonowania. Długo oczekiwane ujednolicenie struktur inspekcji farmaceutycznej poprzez połączenie struktur Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i inspektoratów wojewódzkich jest istotnym elementem proponowanych zmian.

Nasza największa troska - zapewnienie pacjentom dostępności do leków, które w sposób niezgodny lub omijający prawo opuszczają teren naszego kraju, wymaga opracowywania nowych pomysłów na uszczelnienie prawa i wykorzystania wszelkich dostępnych mechanizmów oddziaływania państwa. Służby nadzorujące rynek farmaceutyczny w UE podlegają w tym roku audytowi amerykańskiej FDA, której pozytywny wynik ułatwi polskim przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku leków w Stanach Zjednoczonych. Fałszerze leków wykorzystują procesy globalizacji i ułatwienia handlu internetowego do wprowadzania na rynek niebezpiecznych podróbek - nasza kampania edukacyjna będzie przestrzegała przed nierozsądnymi zakupami. Ufff... a jaka jest Państwa lista na 2017?:)))