Aktualności

Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym produktów leczniczych – projekt nowego dokumentu Q&A Europejskiej Agencji Leków

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) pojawił się do konsultacji publicznych projekt dokumentu: „Questions and answers on implementation of risk based prevention of cross contamination in production and “Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in the manufacture of different medicinal products in shared facilities (EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012).

Poniżej zamieszczamy link do w/w strony:
http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500219500&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc