Ponowne dopuszczenie do obrotu - Główny Inspektorat Farmaceutyczny