Rok 2003 - Ponowne dopuszczenie do obrotu - Główny Inspektorat Farmaceutyczny