Decyzje od 1 stycznia 2013 - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Decyzje od 1 stycznia 2013

Numer decyzji Nazwa produktu leczniczego Data decyzji Podmiot odpowiedzialny Rodzaj decyzji
Decyzja Nr 48/WC/2019 Eurespal 80 mg 22.08.2019 podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: InPharm Sp. z o.o.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 47/WC/2019 Eurespal 80 mg 22.08.2019 podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 46/WC/2019 Eurefin 2 mg/ml 22.08.2019 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 45/WC/2019 Elofen 2 mg/ml 22.08.2019 Polfarmex S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 44/WC/2019 Eurespal 80 mg 22.08.2019 Les Laboratoires Servier
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 43/WC/2019 Curatoderm 20.08.2019 Almirall Hermal GmbH
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 42/WC/2019 BDS N 20.08.2019 Apotex Europe B.V. Holandia
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 41/WC/2019 Thiogamma 13.08.2019 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Niemcy
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 40/WC/2019 BDS N 07.08.2019 Apotex Europe B.V. Holandia
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 39/WC/2019 Clopidogrel Genoptim 02.08.2019 Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 38/WC/2019 Budixon Neb 01.08.2019 Adamed Pharma S.A
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 37/WC/2019 PŁYN BUROWA 24.07.2019 Zakład Farmaceutyczny „Amara" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Wycofanie z obrotu
Decyzja z dnia 18 lipca 2019 r. znak: IWPS.404.1.2019.WK.2 18.07.2019 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o.
Decyzja Nr 36/WC/2019 Polyvaccinum mite Nieswoista szczepionka bakteryjna 17.07.2019 Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 35/WC/2019 BDS N 17.07.2019 Apotex Europe B.V.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 34/WC/2019 Rozaprost Mono 15.07.2019 Adamed Pharma S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Clexane 15.07.2019 Sanofi-Aventis France
Ponowne dopuszczenie do obrotu
Decyzja Nr 33/WC/2019 BENODIL 10.07.2019 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 32/WC/2019 Budixon Neb 04.07.2019 Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 31/WC/2019 BDS N 01.07.2019 Apotex Europe B.V. Holandia
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 30/WC/2019 Asanix 28.06.2019 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 29/WC/2019 BENODIL 27.06.2019 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 28/WC/2019 surowiec farmaceutyczny: 3% roztwór kwasu borowego 19.06.2019 Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 27/WC/2019 CALCIUM POLFARMEX 13.06.2019 POLFARMEX S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 26/WC/2019 Arthryl 07.06.2019 Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 25/WC/2019 Valzek 160 mg 06.06.2019 Celon Pharma S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja Nr 24/WC/2019 Valzek 80 mg 06.06.2019 Celon Pharma S.A.
Wycofanie z obrotu
Decyzja uchylająca w części decyzję 49/WS/2018 Valzek 160 mg 06.06.2019 Celon Pharma S.A.
Ponowne dopuszczenie do obrotu
Decyzja uchylająca w części decyzję 48/WS/2018 Valzek 80 mg 06.06.2019 Celon Pharma S.A.
Ponowne dopuszczenie do obrotu
Decyzja Nr 23/WC/2019 Remurel 05.06.2019 Alvogen IPCo S.ar.l.
Wycofanie z obrotu

Wybierz Strony