Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych

Sporządzanie leków w aptekach szpitalnych

Od marca 2014 r. dostępna jest najnowsza angielska wersja Przewodnika PIC/S w zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktów leczniczych w zakładach opieki zdrowotnej.  Przewodnik ma charakter zbioru najbardziej aktualnych wytycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce przygotowywania leków w aptekach szpitalnych.