małopolskie - Delegatury - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Delegatury

małopolskie


WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY FARMACEUTYCZNE
DELEGATURY

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Delegatura w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel.: (14) 626-02-54
fax: (14) 626-26-78
e-mail: tarnow@wif.malopolska.pl

Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443-40-16
fax: (18) 443-71-76
e-mail: nowy_sacz@malopolska.pl

Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Krakowie
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel/fax : (12) 659-13-09
e-mail: laboratorium@wif.malopolska.pl