lubelskie - Delegatury - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Delegatury

lubelskie


WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY FARMACEUTYCZNE
DELEGATURY

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Delegatura w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
21-500 Biała Podlaska
tel./fax: (83) 343 58 94
e-mail:
wif.d.bialapodlaska@wif.lublin.pl
Delegatura w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: (82) 562-75-84
tel.: (82) 562-75-85
fax: (82) 562-75-86
e-mail:
wif.d.chelm@wif.lublin.pl
Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość
tel.: (84) 63-93-694
fax: (84) 63-93-300
e-mail:
wif.d.zamosc@wif.lublin.pl