Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Obowiązek przekazywania danych do ZSMOPL, zgodnie z obecnymi regulacjami, wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu podmioty objęte obowiązkiem raportowania muszą zarejestrować się w systemie.

Gromadzenie danych w ZSMOPL opiera się o komunikaty przekazywane przez podmioty zobowiązane do raportowania, określone w przepisach ustawy Prawo Farmaceutyczne. W załączniku znajdują się wytyczne dotyczące niektórych aspektów raportowania w ramach ZSMOPL.