BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Strona główna

logo GIFGłówny Inspektorat Farmaceutyczny

ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

tel. centrali: 22 635 99 66
faks: 22 831 02 44
e-mail: gif@gif.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.15 – 16.15