formularze

Instrukcja wyszukiwania identyfikatora Apteki/Hurtowni w rejestrze Aptek i Hurtowni

Instrukcja ma na celu pomoc w szybkim wyszukaniu identyfikatora Apteki lub Hurtowni w rejestrach znajdujących się na stronie internetowej Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia:

www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

W celu znalezienia identyfikatora Apteki/Hurtowni zwanym w dalszej części Identyfikatorem należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres strony www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Po wciśnięciu klawisza Enter otworzy się strona startowa Platformy Rejestrów Medycznych.

 

 

Aby wyszukać identyfikator Apteki lub Hurtowni należy wejść do odpowiedniego rejestru klikając przycisk Idź do rejestru.

 

Wyszukiwanie aptek można prowadzić wg trzech kategorii:

  1. Dane apteki
  2. Dane właściciela
  3. Dane zezwolenia

Zakładki wyboru kategorii pokazane są na rysunku poniżej. Najszybszą i zwykle najlepszą metodą jest wyszukiwanie wg danych apteki i ta opcja wyszukiwania zostanie przedstawiona do wyszukania Identyfikatora (jest ona jednocześnie pierwszą opcją automatycznie otwieraną po wyborze wyszukiwania Identyfikatora Apteki).

 

 

W większości przypadków dla danej Apteki znany jest jej dokładny adres i są to dane pozwalające jednoznacznie wyszukać konkretną Aptekę.

W części strony Wyszukaj apteki  wprowadzamy adres właściwej Apteki - wystarczy Miejscowość i  Ulica, ale bez numeru domu.

Proszę też nie  wpisywać cechy ulicy czyli słów: ulica, ul., plac, pl., aleja, al.,  itp.

Po wpisaniu adresu klikamy przycisk Wyszukaj.

 

 

Zakładając poprawne wprowadzenie danych uzyskujemy w Liście aptek listę z jedną lub więcej aptek.

W takiej krótkiej liście będzie łatwo zidentyfikować, tą o którą nam chodzi.

Aby uzyskać Identyfikator należy kliknąć przycisk Zobacz.

 

Otwiera się nowe okno z danymi Apteki oraz poszukiwanym Identyfikatorem znajdującym się na niebieskim pasku po ID:

 

W analogiczny sposób postępujemy w przypadku Identyfikatora dla hurtowni.

W tym celu klikamy przycisk Idź do rejestru znajdujący się w okienku Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych na stronie www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

 

 

Otwiera się Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, w którym będziemy wyszukiwać Hurtownię w celu znalezienia Identyfikatora.

Wyszukiwanie Hurtowni można prowadzić wg trzech kategorii:

  1. Dane hurtowni
  2. Dane właściciela
  3. Dane zezwolenia

Zakładki wyboru kategorii pokazane są na rysunku poniżej. Ze względu na fakt, że hurtownie najczęściej nie mają nazwy najbardziej optymalną metodą wyszukiwania jest podanie nazwy przedsiębiorcy, numeru REGON lub NIP albo adresu hurtowni. Jeśli chcemy wyszukać hurtownię wg nazwy przedsiębiorcy, numeru REGON lub NIP,  klikamy na zakładkę Dane właściciela.

 

 

Wyszukując hurtownię wg adresu hurtowni lub adresu przedsiębiorcy należy pamiętać, że  w nazwie ulicy wpisujemy tylko nazwę bez cechy czyli bez słów: ulica, ul., plac, pl., aleja, al.,  itp. i bez numeru budynku i/lub lokalu.

Wprowadzając dane hurtowni tylko w oparciu o NIP, REGON lub KRS należy pamiętać, aby wprowadzać w odpowiednie pola same cyfry bez dodatkowych znaków pomiędzy nimi.

 

Po chwili oczekiwania w Liście hurtowni widzimy wyszukiwaną hurtownię. W celu uzyskania Identyfikatora klikamy przycisk Zobacz.

 

 

Po wybraniu Zobacz otwiera się okno z danymi hurtowni oraz poszukiwanym Identyfikatorem znajdującym się na niebieskim pasku po ID:.

 

Metadane

Data publikacji : 17.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Kuliński
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Iskra