Zgłoszenie wywozu

DINERAS POLAND SP. Z O.O. - Fraxiparine - 2016-05-31

Dane zgłaszającego

Nazwa przedsiębiorcy
DINERAS POLAND SP. Z O.O.
Nazwa ulicy
TRAKT LUBELSKI
Rodzaj ulicy
ul.
Numer budynku
135
Numer lokalu
Kod pocztowy
04-790
Poczta
WARSZAWA
Miejscowość
WARSZAWA
NIP
7010191979
Regon
141931841

Dane hurtowni

Rodzaj ulicy
ul.
Ulica
TRAKT LUBELSKI
Nr budynku
135
Nr lokalu
Nr zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
GIF-N-411/821/MSH/14
Identyfikator hurtowni
107483

Dane nt produktu, którego dotyczył zamiar wywozu lub zbycia:

Nazwa handlowa
Fraxiparine
Dawka
5700 j.m. a. Xa/0,6 ml
Postać
roztwór do wstrzykiwań
Wielkość opakowania
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN
5909990075720
Nr serii i ważność
numer_serii:9202
data_do:12.2017
Nazwa podmiotu zgodnie z art. 78a ust.1 pkt. 4) lit. d) ustawy Prawo farmaceutyczne
GLAXOSMITHKLINE
Ilość podlegająca wywozowi lub zbyciu
12

Dane dotyczące sprzeciwu

Data publikacji sprzeciwu w BIP
2016-06-30
Pilk ze skanem sprzeciwu
Pilk ze skanem sprzeciwu
Nr zgłoszenia
GIF-N-4117/1723/ANM/16

Dane dotyczące odwołania sprzeciwu

Data złożenia odwołania
Data rozstrzygnięcia odwołania
Data publikacji rozstrzygnięcia odwołania w BIP