Wycofanie z obrotu 2 serii produktu DOLCONTRAL - Aktualności - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Aktualności

Wycofanie z obrotu 2 serii produktu DOLCONTRAL

W związku z wycofaniem w dniu 5 stycznia br. z obrotu 2 serii produktu DOLCONTRAL, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, ampułka 2 ml, serie 01AU1016 i 02AU1016 z powodu błędu na opakowaniu zewnętrznym, Główny Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do personelu medycznego o szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu DOLCONTRAL, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, ampułka 2 ml i postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce i bezpośrednio na ampułkach.