Województwo mazowieckie - Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczy w Warszawie 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie:
mgr farm. Mariola Kostewicz
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa
tel./fax: (22) 629 52 53
e-mail: wif@wif.waw.pl
www.wif.waw.pl
Delegatury