Województwo świętokrzyskie - Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne

Województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach:
mgr farm. Ewa Drożdżał
al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
tel.: (41) 34-518-35
fax: (41) 34-529-45
e-mail: wifkielce@onet.pl
www.wifkielce.stronabip.pl
Delegatury