Departament Nadzoru - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Departament Nadzoru

Departament Nadzoru

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Departament Nadzoru

tel.: 22 635 99 94, 22 44 10 704
faks: 22 44 10 731

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa


Dyrektor Departamentu
Joanna Szajnik-Solska

Zakres działalności

Do zadań Departamentu należy sprawowanie nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi,realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu oraz realizacja zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzeń Unii Europejskiej nr 273/2004 i 111/2005. Do zadań Departamentu należy również prowadzenie zagadnień związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi oraz realizacja zadań związanych z nadzorem nad produktami leczniczymi będącymi przedmiotem pomocy humanitarnej.